Zaměstnanci

Bohumila Přepechalová vedoucí školní jídelny
Marie Staňková vedoucí kuchařka
Jana Denemarková kuchařka
Miluška Patůčková POP
Naděžda Kožená POP
Jitka Svobodová POP