Informace pro rodiče

Ceny stravného
do 6 let

od 6 let (OŠD)

7 - 10 let

11 - 14 let

nad 15 let

přesnídávka 13,- Kč
14,- Kčoběd 19,- Kč
22,- Kč
22,- Kč
24,- Kč
26,- Kč
svačina 8,- Kč
8,- Kčcelkem 40,- Kč
44,- KčPlatba stravného

Strávník je povinen vždy uhradit stravné bezhotovostním převodem.
Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné odevzdat potvrzení o souhlasu s inkasem (vydá banka, u níž je veden účet, pro úhrady ze sporožirových účtů České spořitelny je veden účet č. 101297341 / 0800, klienti ostatních peněžních ústavů vydávají souhlas s inkasem také ve prospěch účtu č. 101297341 / 0800) a nechat si na něj posílat odpovídající částku k provádění inkasa za stravné k 15. v měsíci. Jelikož je inkasováno více strávníků a dětí z jednoho účtu, je třeba přizpůsobit inkaso v bance.

Odhlašování stravy

Přihlášením ke stravování ve ŠJ vzniká strávníkovi povinnost dodržovat pravidla při přihlašování a odhlašování obědů.

Odhlašování - přihlašování oběda je nutné provést nejpozději do 14. 00 hod. den předem.

Změnu lze oznámit telefonicky na č. 568 860 294, e-mailem: jidelna@mshrotovice.cz nebo osobně u vedoucí ŠJ /případně ve školní kuchyni/.

Odhlašování dětí MŠ lze také prostřednictvím zápisu do tabulky „Přehledu stravování" vyvěšené v šatnách dětí.

Pokud není oběd při neúčasti strávníka odebrán, ani řádně odhlášen, započítává se stravné v plné výši.

V případě onemocnění žáka si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd v první den nemoci do jídlonosiče. Další dny, pokud je na dítě vystaveno „ošetřování", není na oběd ve školní jídelně nárok.

Z důvodu hladkého provozu školní jídelny a kuchyně, dodržujte časový rozvrh vydávání oběda do jídlonosiče v případě prvního dne nemoci a to takto:

  • první výdej nejpozději do 11. 00 hod.
  • druhý výdej po 13. 00 hod.
Prohlášení o přístupnosti